QUE E EMPODERAMENTO

Un problema de saúde mental non nos fai menos capaces. Temos capacidades, soños, inquietudes e metas como calquera outra persoa, e como calquera outra persoa, queremos ser felices.

Sin embargo todavía existen múltiples barreras que obstaculizan nuestro legítimo derecho a la participación, como los prejuicios, la discriminación, las etiquetas, el paternalismo, la falta de información y formación, el tradicionalismo o el escepticismo.

Sen embargo, aínda existen múltiples barreiras que obstaculizan o noso lexítimo dereito á participación, como os prexuízos, a discriminación, as etiquetas, o paternalismo, a falta de información e formación, o tradicionalismo ou o escepticismo.

O feito de poder participar na toma de decisións e facer valer os nosos dereitos, ofrece multitude de vantaxes tanto desde a perspectiva do exercicio da cidadanía como para o empoderamento, a recuperación e a participación en comunidade.

“Aínda existen múltiples barreiras que obstaculizan o noso lexítimo dereito á participación”

No Comité Pro Saúde Mental en Primeira Persoa analizamos fai uns anos o concepto de empoderamento, que se resume no seguinte decálogo:

DECÁLOGO

PLENITUDE

A existencia das persoas ten múltiples facetas, e queremos gozar de todas elas.

PROTAGONISMO

Queremos liderar as nosas vivencias.

SUPERACIÓN

Queremos potenciar as nosas habilidades.

RESPONSABILIDADE

Queremos poñer en valor a nosa madurez, sen paternalismos.

AUTONOMÍA

Queremos desenvolver o noso propio proxecto de vida

6

BENESTAR

Tanto social como individual; queremos ser felices.

AUTOCOÑECEMENTO

coñezamos as nosas características para desenvolver ao máximo as nosas capacidades.

CONFIANZA

Aceptémonos como somos.

AUTOESTIMA

O punto de partida do noso proxecto vital.

10

PARTICIPACIÓN

Ninguén pode substituír a nosa voz.

Cremos que as reivindicacións das persoas con problemas de saúde mental poden e deben ser marcadas polas persoas con experiencia propia. É por iso que se está a fomentar a nosa participación en todas as accións e estamentos da Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA e das súas entidades asociadas.

Entre outras medidas, estase a fomentar a creación e consolidación de comités de persoas expertas nas diferentes comunidades autónomas. A nivel autonómico, en 2016 desenvolvéronse un total de 99 reunións con máis de 824 persoas participantes de maneira global. Mantivéronse e creáronse comités de expertos en primeira persoa en 13 comunidades autónomas e a nivel estatal.

Estes comités son unha potente ferramenta para fomentar o empoderamento, a participación e o activismo das persoas con problemas de saúde mental, pero cremos que é necesario seguir impulsando accións e espazos que aseguren que as persoas con problemas de saúde mental poidan participar en condicións de igualdade.

QUEREMOS QUE ESTA WEB VISIBILÍCEAS

Descobre aquí os artigos y testemuños doutras persoas con problemas de saúde mental sobre empoderamento.

VER TAMÉN

Elemento decorativo

IMPULSA

Logo SALUD MENTAL ESPAÑA

COLABORA

Logo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad